Lavatanssi

Lavatanssiryhmissä harjoitellaan useita tanssilajeja ja tutustutaan lavaetikettiin. Alkeisryhmissä perehdytään perinteisiin suomalaisiin perustansseihin; foksiin, valssiin, tangoon, humppaan ja jenkkaan. Alkeisjatkossa syvennytään alkeiskurssilta tuttuihin tanssilajeihin ja lisäksi perehdytään uusiin tanssilajeihin, mm. hitaaseen valssiin, polkkaan, masurkkaan, swing- polkkaan sekä hitaisiin. Jatkossa syvennytään paritanssin perusteisiin, tekniikkaan sekä tulkintaan laajasti eri lavatansseja tanssien.