Sääntömääräinen Syyskokous ma 14.12.

Aika: 
14.12.2020 - 17:30 - 18:30

Syyskokous pidetään Teams -kokouksena.

Asialista:
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika 14.12.2020 klo 17.30
Paikka Teams-palaveri
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä
toiminnantarkastajien palkkioista
päättäminen
6. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen seuraavalle
vuodelle
7. Jäsen- ja harjoitusmaksujen vahvistaminen seuraavalle vuodelle
8. Hallituksen puheenjohtajan valinta
9. Hallituksen jäsenten valinta
10. Toiminnantarkastajan valinta
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen