Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tanssiseura Hurmio ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Erkki Hautaniemi

Sähköposti: erkki.hautaniemi@hurmio.fi

3. Rekisterin nimi

Tanssiseura Hurmion jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Seuran toiminnassaan tarvitsemien tietojen tallennus ja käsittely.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

- nimi
- yhteystiedot
- jäsenmaksun suorittaminen
- harjoituskerrat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kotisivujen ilmoittautumislomake.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja käsitellään EU:n sisäpuolella palveluntarjoajan palvelimella. Palveluntarjoaja täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset henkilötietojen käsittelystä.

Tietoja ei luovuteta Hurmion ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Hurmion toimihenkilöillä on oikeus päästä rekisterin tietoihin vain silloin, kun heidän tehtävänsä sitä vaatii. Tiedot on salasanasuojattu.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.